Chương trình đào tạo ” Đại sứ thương hiệu ONS ” dành cho người đã biết nghề

Chương trình đào tạo ” Đại sứ thương hiệu ONS ” dành cho người đã biết nghề

1- Chương trình học nail Acrylic: 2 ngày

Giá trọn gói: 5.000.000 VNĐ
Học viên sẽ được cấp:
  • 1 bộ kit Acrylic
  • Thẻ học viên mua hàng ưu đãi của công ty
  • Được cấp bằng Acrylic Nail Technology của Odyssey
Acrylic kit-nailnhatuong.com.vn

Đồ tặng kèm khóa học nail

 

2- Chương trình học nail Gel: 2 ngày

Giá trọn gói: 6.000.000 VNĐ
Học viên sẽ được cấp:
  • 1 bộ kit Gel
  • Thẻ học viên mua hàng ưu đãi của công ty
  • Được cấp bằng UV Gel System của Odyssey
Gel kit

3- Chương trình học nail Spa: 1 ngày

Giá trọn gói: 4.000.000 VNĐ
Học viên sẽ được cấp:
  • 1 bộ kit manicure
  • Thẻ học viên mua hàng ưu đãi của công ty
  • Được cấp bằng của Natural Spa System Odyssey
Manicure kit