Dạy học vẽ móng tay nghệ thuật tại Hà Nội

Dạy học vẽ móng tay nghệ thuật – bộ môn thu hút được đông đảo sự quan tâm từ các thợ nail. Với bộ môn học vẽ móng tay tại Nail Nhã Tường bạn được làm quen với các bộ môn vẽ nào? Một khóa học vẽ móng tay trị giá bao nhiêu? Học bao lâu mới có thể hoàn thành một khóa học vẽ móng?

Khóa học vẽ móng tay nghệ thuật tại Hà Nội

Học vẽ móng tay nghệ thuật chuyên nghiệp

Học vẽ móng tay nghệ thuật- học vẽ silk

Tại trung tâm đào tạo Nail Nhã Tường một khóa học vẽ móng chuyên nghiệp bao gồm các bộ môn lẻ sau đây:

– Học vẽ móng cọ nét.

– Vẽ cọ bản

– Vẽ cọ tròn

– Vẽ gel

– Vẽ silk

– Vẽ màu nước

– Vẽ chân dung

– Vẽ manga

Có rất nhiều các môn học vẽ móng, chính vì vậy, một khóa học vẽ móng thông thường sẽ không bao gồm tất cả các môn học này. Tại trung tâm đào tạo Nail Nhã Tường, các môn học vẽ móng thường được tách ra riêng lẻ từng môn. Học viên có thể lựa chọn học từng môn phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân.

Học phí khóa học vẽ móng tay tại Nail Nhã Tường

Khóa học vẽ móng tay nghệ thuật tại Nail Nhã Tường sẽ có học phí từ 1.500.000 vnđ đến 3.000.000 vnđ tùy thuộc từng bộ môn vẽ móng.

Học vẽ móng tay nghệ thuật trong bao lâu.

học vẽ móng tay

Học vẽ móng cọ nét

Thông thường tại trung tâm đào tạo Nail Nhã Tường, học viên được đào tạo đến khi thành thạo tay nghề. Không quy định thời gian một khóa học cụ thể. Tuy nhiên, thời gian học trung bình của từng môn học thường vào khoảng từ 1-2 tuần/bộ môn, riêng với khóa học vẽ cọ nét thì thời gian lâu hơn, thời gian để hoàn thành một khóa học này thường rơi vào từ 3-4 tuần.