Hướng dẫn vẽ hoạt hình bài 2 : Vẽ chuột Mickey

Hướng dẫn vẽ hoạt hình phần 2 : https://youtu.be/8W5KHBFNlrM
Vẽ hoạt hình là một trong những môn học được học viên lựa chọn và yêu thích nhất tại #NAIL_NHÃ_TƯỜNG.
Với môn học này bạn có thể tùy ý vẽ những nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích.

Bài hướng dẫn 2 : Hướng dẫn vẽ Mickey Mousse