Mẫu Gel loang Airbrush Return

Khóa học miễn phí thường niên tổ chức tại trung tâm đào tạo giáo dục nghề nghiệp Nail Nhã Tường -Lớp học vẽ gel loang diễn ra ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 5.

Học viên được hướng dẫn sử dụng sản phẩm Gel loang, hướng dẫn lên mẫu và ứng dụng sản phẩm trong Salon. Đây là một số hình ảnh về những mẫu học viên được học trong lớp học này: