Nail Nhã Tường – giáo viên quốc tế

Trong buổi training các học viên tham dự kỳ thi trờ thành giáo viên Odyssey Nail System Korea Seoul 2018. Giáo viên Nail Nhã Tường ( Bà Trần Thị Thu Hà ) đã hoàn thành bài hướng dẫn Mix Media Nail Art. Đây là vinh dự của giáo viên Nail Nhã Tường, và cũng là bước đệm đánh dấu tài năng và nhiệt huyết của chị.

Chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi hướng dẫn này :

Bài thực hành Fantasy

Bài Fantasy

Một số hình ảnh lớp học nail

Một số hình ảnh lớp học nail