Địa điểm và thời gian học?

Trung tâm liên tục tuyển sinh các học viên vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, địa điểm học tại Tầng 5 Tòa nhà số 327 Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.