Form đăng ký học

Cách thức đăng ký học

1. Qua điện thoại: 046.291.8989
2. Qua Email: [email protected]
3. Qua facebook: www.facebook.com/nailnhatuong
4. Đăng ký trực tiếp tại: 21/554 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.
5. Đăng ký tại đây bằng cách điền vào form:

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại (*)

Khóa học (*)

Ghi chú