Lịch khai giảng

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà số 327 Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

TÊN KHÓA HỌC K.G Thứ Giờ học Đăng ký
KHÓA HỌC LÀM MÓNG CHUYÊN NGHIỆP [SS#45] 07/07 TỐI THỨ 3 18:15 – 20:00 ĐĂNG KÝ HỌC
KHÓA HỌC LÀM MÓNG NÂNG CAO [SS#46] 08/07 CHIỀU THỨ 4 15:30 – 17:15 ĐĂNG KÝ HỌC
KHÓA HỌC SPA [SS#47] 14/07 SÁNG THỨ 3 09:30 – 11:15 ĐĂNG KÝ HỌC
KHÓA HỌC TRANG ĐIỂM [SS#48] 17/07 TỐI THỨ 6 18:15 – 20:00 ĐĂNG KÝ HỌC
KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ [SUN#13] 18/07 THỨ 7 14:00 – 17:00 ĐĂNG KÝ HỌC
 Đ ĂNG KÝ NG AY