Nghệ thuật vẽ cọ bản

Nghệ thuật vẽ cọ bản

Nghệ thuật vẽ cọ bản sử dụng cọ bản để học vẽ móng – những bông hoa hay những chú bướm có nhiều màu sắc rực rỡ.

Bạn sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật học vẽ móng bằng cọ bản, cọ râu, kỹ thuật chấm bi và thể hiện ý tưởng sáng tạo thiết kế mẫu với kỹ thuật học vẽ móng bằng cọ bản…

Giáo viên giảng dạy: giáo viên chuyên sâu về bộ môn Nghệ thuật vẽ móng – cọ bản của Nail Nhã Tường hướng dẫn.

Dụng cụ học vẽ cọ bản:Bộ dụng cụ gồm: cọ bản, màu bột bản, chấm bi…

Thời gian học vẽ cọ bản: