Khi có thắc mắc, tôi cần liên hệ ai?

  1. Cách 1 :  Bạn có thể gửi thông tin thắc mắc về hòm mail của  Học Viện Nai Nhã Tường  : [email protected]
  2. Cách 2 : Bạn có thể gọi điện trực tiếp đến Hotline của học viện : 094.888.9.888
  3. Cách 3 : Đến trực tiếp trung tâm đào tạo Nail Nhã Tường tại đia chi : Tầng 5 số 327 Trường Chinh , Thanh Xuân , Hà Nội