Bài thi Poster Nail của học viên Nhã Tường

Ngày 15,16 tháng 5 vừa qua đã diễn ra cuộc thi Ngôi Sao Thương Hiệu thẩm mỹ Việt Nam lần thứ I. Học viên của Nhã Tường Beauty Academy vô cùng hào hững tham gia và đã dành được rất nhiều giải thưởng, trong đó môn thi Poster là một trong những môn thi ấn tượng.

Chúc mừng học viên đạt giải môn Poster Nail cuộc thi Ngôi Sao Thương Hiệu thẩm mỹ Việt Nam lần thứ I.


Đào Hải Anh : Giải 3
Nguyễn Thị Kim Chi : Giải khuyến khích
Nguyễn Thị Vân : Giải khuyến khích