BỘ SƯU TẬP ” NGŨ HÀNH” – KIM

Kim là kim loại: tượng trưng cho tiền bạc, công nghệ , kỹ thuật rèn giũa, tôi luyện.

Ngoài ra ” KIM ”  –  Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim còn là vật dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh. Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn.