Giải 1 : Bling Bling , Giải 7 Gel French , Giải 9 Design Sculpture , Giải 7 Hand Poster

GIÁO VIÊN TRẦN THỊ THU HÀ

dạy làm nail hà nội

Bling Bling : Giải 1 DV 1
Gel French : Giải 7 DV 1
Tip Overlay : Giải 9 DV 1
Design Sculpture : Giải 9 DV 1
Hand Poster : Giải 7 DV 1