Lớp đào tạo An toàn Y tế, Nail và giáo viên tại Nail Nhã Tường

Ngày 28-08-2018 Lớp đào tạo An toàn Y tế, Nail và giáo viên cấp Nhà Nước được tổ chức khoá đầu tiên tại 327 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là sự kết hợp về đào tạo kiến thức và tay nghề giữa Trung Tâm Nail Nhã Tường và Trường trung cấp Y dược Thăng Long. Nhằm giúp cho các e học viên được hiểu thêm về kiến thức nghiệp vụ sư phạm, cũng như an toàn y tế.

Và cũng là cơ hội trang bị cho các học viên những điều kiện cơ bản về mặt pháp lý, để khi ra trường mở các cơ sở kinh doanh và đào tạo theo đúng Pháp luật hiện hành.

Chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh của lớp học này.