Nail Nhã Tường đồng tổ chức giỗ tổ ngành nail 2018

Giỗ tổ ngành nail – một truyền thống tốt đẹp của ngành nail. Đây là chương trình do HTV Nail, Nhã Tường Nail, Bùi Thanh Thủy, cùng những nhà tài trợ hảo tâm và những người yêu mến nghề Nail tổ chức.

Với tinh thần “cây có rễ – suối có nguồn”, Giỗ tổ ngành nail là nơi thắp nén nhang để gửi gắm tấm lòng trân trọng và biết ơn của mình tới những bậc tiền nhân đi trước, đã tạo dựng nên nền móng của một ngành nghề mà những thế hệ đi sau là những người giữ gìn và truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo.