Nhã Tường cùng chung tay phòng chống Covid-19

Cùng nhau chung tay chống dịch #Covid19, luôn nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn và không ít rủi ro. Mỗi bản thân chúng ta phải tự ý thức được công tác chống dịch phù hợp, nhất định không được lơ là dù chỉ là 1 phút!