Tổng kết những thành tựu đạt được của Nail Nhã Tường trong năm 2018

 

Khép lại 2018 với nhiều thành tựu

Mở ra 2019 với nhiều kỳ vọng và thành công hơn nữa

Cùng nhìn lại hành trình 2018 của Nail Nhã Tường !!!

2013:
* Giải thưởng tin dùng Thủ đô
* Giải bàn tay vàng
 2015: 
Global Nail Cup (Korea – Soul)
* Div1: Multi Media – 1st
* Div2: Grab Bags – 5th
 2016: 
Global Nail Cup (Korea – Soul)
* Div1: Grab Bags – 1st
* Div2: Multi Media – 1st
 Taiwan:
* Cup Brand Nail Nha Tuong
* Nail Art: 2nd – 3rd
 Taiwan – CHP:
* Flat 3D: 3rd

 Giám khảo Malaysia Global Nail Cup Taiwan
* Cup Brand Nail Nha Tuong
* Nail Art: 2 – 3rd

 Giám khảo cuộc thi “Cuộc sống màu hồng – HTV Nails”

 Giám khảo, ban cố vấn, nhà tài trợ “Tìm kiếm tài năng Việt”

 2017 Global Nail Cup (Korea – Soul)
* Div1: Bling Bling – 1st
* Div1: Gel French – 7th
* Div1: Design Sculpture – 9th
* Div1: Hand Poster – 7th

 Giám khảo festival ” Tinh hoa hội tụ “

 Giám khảo HTV Nail Cup 2017

 Global Nail Cup (Malaysia )
* DV2 : Hand Poster – 1st
* DV2 : Toe Poster – 1st
* DV2 : Inbox 3D Nail Art – 1st
* DV2 : Bling Nail – 3rd
* DV2 : Inbox Flat Hand :- 5th
* DV2 : Đắp Gel : Top 10 
* DV2 : Grand Champion – 1st

 Giám khảo hội thi Kỹ Năng Nghề Làm Đẹp Việt Nam lần thứ nhất 2017

 2018 Giám khảo Global Nail Cup (Korea – Soul)

 Giám khảo Global Nail Cup ( Việt Nam )