Ứng dụng Flassh 3D trên móng thật

Ứng dụng Flassh 3D trên móng thật. Tại trung tâm đào tạo Nail Nhã Tường học viên luôn được cập nhật những mẫu móng mới, những xu hướng mới nhất trên thế giới.

Sản phẩm Gel Flassh 3D là một mẫu sản phẩm mới với tính ứng dụng tuyệt vời và rất tiện dụng.