Nghệ thuật cọ bản cao cấp (Cọ tròn)

 

co-tron

Nghệ thuật cọ bản cao cấp (Cọ tròn)

Môn học gồm kỹ năng sử dụng cọ bản chuyên sâu thực hành và vẽ mẫu móng.