Nghệ thuật vẽ nổi cao cấp

Nghệ thuật vẽ nổi cao cấp

Môn học gồm kỹ năng sử dụng cọ nổi từ căn bản đến chuyên sâu, thực hành vẽ và thiết kế mẫu móng.