Nghệ thuật vẽ nổi cao cấp

 

venoi-caocap

Nghệ thuật vẽ nổi cao cấp

Môn học gồm kỹ năng sử dụng cọ nổi từ căn bản đến chuyên sâu, thực hành vẽ và thiết kế mẫu móng.