Tôi muốn đăng kí học , trung tâm có thể cho tôi biết học phí và thời gian học không?

Bạn có thể tham khảo nội dung khóa học và thời gian học tập sau đây :

Nội dung khóa học :

Nail care (Chăm sóc móng): 790.000 VND

Vẽ móng nghệ thuật cơ bản : Thời gian 6 tuần
– Nghệ thuật vẽ cọ nét: 1.200.000 VND
– Nghệ thuật vẽ cọ bản: 1.200.000 VND
– Nghệ thuật vẽ cọ nổi: 1.200.000 VND
– Gel nail: 1.440.000 VND
– Đắp móng bột (Acrylic nail): 1.440.000 VND

Khóa học nâng cao :
– Nghệ thuật vẽ nét cao cấp: 1.490.000.
– Nghệ thuật vẽ bản cao cấp (Cọ tròn): 2.490.000 VND
– Nghệ thuật vẽ nổi cao cấp: 1.990.000 VND
– Gel nail cao cấp: 790.000 VND
– Đắp móng bột (Acrylic nail) cao cấp: 790.000 VND

Một số khóa học khác :
– Học cọ nét từ cơ bản đến nâng cao: 4.000.000 VND
– Học cọ bản bút bằng: 3.000.000 VND
– Học cọ tròn: 3.000.000 VND
– Học hoa nổi: 3.000.000 VND
– Học cọ bản bút bằng và bút cọ tròn: 5.000.000 VND
– Học hoa nổi nâng cao dán ngoài: 2.000.000 VND
– Học đắp móng Gel: 3.000.000 VND
– Học đắp móng bột: 3.000.000 VND
– Air brush (Phun sơn): 1.000.000 VND

Giờ học:
– Sáng 8h – 12h
– Chiều 1h – 5h
– Tối 18h – 20h

-> học từ thứ 2 đến thứ 7

Chi tiết liên hệ : 094.888.9.888

Địa chỉ : tâng 5 số 327 Trường Chinh , Thanh Xuân , Hà Nội