Sau khi đăng ký thì đóng học phí thế nào?

Bạn đến trực tiếp các cơ sở của Nhã Tường để đóng học phí. Địa chỉ: 327 Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội