Tôi muốn mở 1 tiệm nail thì cần học những gì?

Nếu muốn mở tiệm nail, bạn có thể đăng ký trọn gói “Chuyên viên chăm sóc móng” bao gồm 7 lớp học: Chăm sóc móng, Chăm sóc tay chân, Nghệ thuật cọ nét, Nghệ thuật cọ bản, Nghệ thuật cọ nổi, Đắp bột, Đắp Gel. Để được tư vấn kỹ hơn, bạn liên hệ số điện thoại 094.888.9.888 nhé!